top of page

ATTRAKTIVE INVESTERINGSMULIGHEDER

Den nuværende markedssituation byder på potentielt attraktive investeringsmuligheder. Vores fokus er primært på udvikling af boliger i Storkøbenhavn.
 

Det københavnske boligmarked er stærkt understøttet af en øget befolkningsvækst, stigende priser og et p.t. unikt lånemarked med historisk lave renter. 

*) Kilde: Nordea/2014

Selvom den nuværende markedssituationen på alle måder er attraktiv, opererer RHB Development A/S altid ud fra en konservativ strategi, hvor der kun etableres solide projekter efter et gennemprøvet koncept.

 

Herved minimeres risikoen for at udefrakommende forhold påvirker projekternes succesfulde afslutning. 

bottom of page